• My Account

Confidentiality Agreement

Anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması, temel hak ve özgürlükler açısından önem taşımaktadır. İLKSEÇ sorumluluğu kapsamında kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde kullanımına önem vermektedir.