• My Account

Misyonumuz

Kâinatın Efendisi Hazreti Muhammed Aleyhissalât-u ve’sSelâm’ın örnek hayatı ve liderliği doğrultusunda; Mü’minlere karşı şefkatli, tüm insanlığa karşı barışçı ve sulh’u hedefleyen bir anlayışa sahip olmakla beraber, HAKK ölçülerinde zalimlere karşı mazlumları koruyan, tevazu ve vakar sıfatlarına RABB’inin rızası doğrultusunda hâiz, Kur’ân-ı Kerîm’in lafzını ve ma’nasını zihnine nakşetmiş ve ölünceye kadar hayatını onunla anlamlandırmaya ve yaşamaya ahdetmiş, adil, sevecen, merhametli, şahsiyetli ve medeniyet sahibi olma iddiasında fertler yetiştirmektir.